برای دریافت 20 شغل برتر در آمریکا، مجله نیوز بیزینس اینسایدر مشاغل در نظر گرفته شده برای افزایش استخدام در سال 2024. علاوه بر این، متوسط ​​حقوق سالانه آنها بالاتر از متوسط ​​حقوق سالانه برای همه مشاغل ایالات متحده است که معادل 48060 دلار است.

معیارهای رتبه بندی مشاغل پردرآمد و با رشد سریع

پیش‌بینی دستمزد سالانه مورد استفاده در این گزارش بخشی از داده‌های اشتغال و دستمزد شغلی می 2023 است که در اوایل این ماه توسط اداره آمار کار منتشر شد. داده های برآورد شده نیز از آمار وزارت کار به دست آمده است.

میانگین هندسی این سایت (میانگین هندسی) برای کلیه مشاغلی که دستمزد آنها از میانگین همه مشاغل بیشتر است و افزایش تعداد شاغلان پیش بینی می شود. یعنی این لیست بر اساس ترکیبی از رشد و حقوق رتبه بندی شده است.

به عنوان مثال، در حالی که متوسط ​​حقوق برای شغل شماره 2 کمی بیشتر از شغل شماره 1 است، رشد شغلی پیش بینی شده برای شغل شماره 1 بسیار بیشتر از شغل شماره 2 است که در رتبه اول این رتبه بندی قرار می گیرد.

اگرچه چندین شغل مرتبط با فناوری در بین بیست شغل برتر قرار داشتند، برخی از مشاغل مراقبت های بهداشتی نیز طبق آمار رتبه بالایی دارند. به عنوان مثال پرستاران متخصص در رتبه پنجم قرار دارند. مهم است بدانید که برآورد دستمزد، پیش‌بینی اشتغال و تحصیلات مورد نیاز برای ورود به این مشاغل فهرست شده در زیر از اداره آمار کار گرفته شده است.

20. تحلیلگران و آزمایش کنندگان تضمین کیفیت نرم افزار

میانگین حقوق سالانه: 101800 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 40800 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: لیسانس

19. مشاوران مالی شخصی

میانگین حقوق سالانه: 99,580 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 42000 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: لیسانس

18. رانندگان کامیون و تریلر

میانگین حقوق سالانه: 54,320 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 89300 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: دیپلم

17. کمک پزشک

میانگین حقوق سالانه: 130,020 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 39300 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: کارشناسی ارشد

16. مدرس و استاد دانشگاه

میانگین حقوق سالانه: 105650 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 500200 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: Ph.D

15. تحلیلگران سیستم های کامپیوتری

میانگین حقوق سالانه: 103800 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 51100 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: لیسانس

14. حسابداران

میانگین حقوق سالانه: 79,880 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 67400 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: لیسانس – فوق لیسانس

13. متخصصان مدیریت پروژه

میانگین حقوق سالانه: 98,580 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 54700 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: لیسانس

12. تحلیلگران امنیت اطلاعات

میانگین حقوق سالانه: 12,360 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 53200 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: لیسانس

11. دانشمندان داده

میانگین حقوق سالانه: 108,020 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 59,400 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: لیسانس

10. تحلیلگران تحقیقات بازار و متخصصان بازاریابی

میانگین حقوق سالانه: 74680 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 116600 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: لیسانس

9. وکیل

میانگین حقوق سالانه: 145760 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 62400 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: کارشناسی ارشد – دکتری

8. تحلیلگران مدیریت

میانگین حقوق سالانه: 99,410 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 95700 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: لیسانس

7. مدیران کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی

میانگین حقوق سالانه: 169,510 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 86000 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: لیسانس

6. مدیر کل و معاونت عملیات

میانگین حقوق سالانه: 101280 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 147300 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: لیسانس

5. پرستاران و دستیاران متخصص

میانگین حقوق سالانه: 126260 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 118600 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: کارشناسی ارشد

4. پرستاران

میانگین حقوق سالانه: 86070 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 177400 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای پذیرش: لیسانس

3. مدیر خدمات درمانی و بهداشتی بیمارستان

میانگین حقوق سالانه: 110,680 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 144700 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: لیسانس

2. مدیر امور مالی

میانگین حقوق سالانه: 156100 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 126600 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: لیسانس

1. توسعه دهندگان نرم افزار

میانگین حقوق سالانه: 132270 دلار

پیش بینی رشد فرصت های شغلی: 410,400 شخص

تحصیلات مورد نیاز برای ورود: لیسانس