Воденето на лагер за наркозависими е трудно, но може да бъде много полезно. Това ви дава възможност да помогнете на хората в процес на възстановяване да изживеят живот без наркотици, докато управляват печеливш бизнес.

В това ръководство ще ви преведем стъпка по стъпка през процеса на стартиране на лагер за наркозависими, от написването на бизнес план до получаването на лиценз и наемането на персонал. Също така ще споделим най-новите съвети и най-добри практики за провеждане на успешен лагер.

Условия за създаване на лагери и клиники за лечение на зависимости

Създаването на лагер и клиника за наркозависими в Иран е сложен процес със законови изисквания и множество условия, които трябва да бъдат внимателно прегледани и следвани от кандидатите. По-долу разглеждаме подробно най-важните условия за създаване на лагер и клиника за лечение на наркомании в Иран, както и необходимите разходи.

Общи условия

В този раздел сме посочили общите условия за създаване на лагери и клиники за лечение на зависимости. След това заедно ще прегледаме специфичните условия на всеки тип от тези центрове.

Разрешително: Кандидатите за създаване на лагер или клиника за лечение на наркомании трябва да получат необходимите разрешения от компетентните органи като Министерството на здравеопазването, медицината и медицинското образование и Щаба за борба с наркотиците.

Условия за кандидатстване:

 • Да имате поне бакалавърска степен в области, свързани с лечението на зависимости като психиатрия, психология, консултиране, социална работа или здравеопазване
 • Има трудов стаж, свързан с лечение на зависимости
 • Без лошо криминално минало
 • Предоставяне на удостоверение за липса на зависимости

Условия за местоположение:

 • Лесен и удобен достъп
 • Достатъчно и подходящо пространство за живеене, лечебни и спортни дейности и…
 • Пълно съответствие с принципите за здраве и безопасност
 • Предоставяне на документи, свързани със собственост или наем на мястото

Специални условия на лагера за наркозависими:

 • Предоставяне на подробен план за обучение и лечение на клиентите
 • Създаване на опитен и експертен персонал в различни области на лечение на зависимости
 • Предоставяне на детоксикационни услуги под наблюдението на лекар специалист
 • Предоставяне на психологически и консултантски услуги
 • Провеждане на групови терапевтични сесии
 • Предоставяне на спортни и развлекателни услуги
 • Предоставяне на образователни услуги и услуги за обучение на умения
 • Предоставяне на услуги за социална работа
 • Предоставяне на услуги след детоксикация и завръщане в обществото

Специални условия на клиниката за лечение на зависимости:

 • Предоставяне на детоксикационни услуги под наблюдението на лекар специалист
 • Предоставяне на психиатрични и психологически услуги
 • Предоставяне на консултантски услуги
 • Предоставяне на услуги за социална работа
 • Предоставяне на образователни услуги и услуги за обучение на умения
 • Предоставяне на услуги по детоксикация и детоксикация с алтернативни лекарства (метадон, бупренорфин) под наблюдението на лекар специалист
 1. Правила за създаване и управление на турския лагер: Тази наредба определя условията и реда за създаване на центрове за лечение на зависимости. За да регистрират института за лечение на зависимости, кандидатите трябва да спазват разпоредбите на тази наредба.
 2. Местоположение и характеристики на лагера: Мястото за лечение на зависимости трябва да е подходящо и установено. Освен това спецификациите на пространството на предприятието, включително размерите и оборудването, трябва да отговарят на стандартите за здраве и безопасност.
 3. Документи за установяване и собственост на земя/сграда: Кандидатите трябва да представят доказателство за собственост върху земя или сграда.
 4. Лиценз за стандарти за здраве и безопасност: Центровете за детоксикация трябва да отговарят на стандартите за здраве и безопасност.
 5. Имена и специализирана квалификация на персонала: Персоналът на центъра за лечение на зависимости трябва да има специализирани степени, свързани с клинична психология, медицина, медицински сестри и консултиране.
 6. Програма за лечение и консултиране: Центровете за премахване на зависимостта трябва да предоставят подходящо лечение и програми за консултиране.
 7. Необходими застраховки за пациенти и персонал: Центровете за детоксикация трябва да имат необходимите застраховки за своите пациенти и персонал.

По-долу ще разгледаме тези елементи по-подробно:

Необходими условия за създаване на лагер за наркомании

Необходими документи за лиценз за лагер за наркозависими:

 1. Поне диплома
 2. Полицейско разрешение
 3. Потвърждение от сигурността на организацията
 4. Да имаш правилното място
 5. Без пристрастяване

Система за лицензиране на наркомании:

За да поискате създаване на лагер за наркозависими и регистрация на центрове, предмет на член 26, можете да се обърнете към (Система за лицензиране на центрове за социални грижи).

Правила за създаване на лагери за лечение на зависимости:

Всеки лекар може сам да кандидатства за откриване на център за лечение на зависимости, но останалите кандидати трябва да са поне 5 души, от които 3 души, с изключение на лекарската и фелдшерската група, са търсещи работа от ниво сътрудник и по-високо.

Също така центърът трябва да разполага с опитен психиатър или лекар, клиничен психолог или консултант и поне една медицинска сестра.

Колко струва създаването на лагер за премахване на зависимостта?

 • Цената за създаване на лагер за лечение на зависимости варира в зависимост от вида на лагера, вида на лечението, предоставяните услуги и т.н.
 • Разходите за създаване на лагер за наркозависими могат да варират в зависимост от различни фактори. За цялостен и точен преглед на тези разходи вземете предвид следното:

1. Тип лагер: Правителствени, частни и VIP (луксозни) лагери имат различни такси.
2. Местоположение: Местата с по-добри климатични условия и по-лесен достъп обикновено струват повече.
3. Удобства: VIP стаи, фитнес зала, плувен басейн и други спортни съоръжения влияят на цената.
4. Време на престой: Броят дни на престой в лагера също влияе върху разходите.
5. Хранене: Видът и качеството на консумираната храна в лагера също е част от разходите.
6. Текущи разходи: Трябва да се вземат предвид разходите за вода, електричество и други текущи разходи.
7. Цена на лекарството: В зависимост от нуждите на пациентите цената на лекарството може да варира.
8. Разходи за ремонт: Видът и възрастта на сградата и оборудването, използвани в лагера, оказват влияние върху цената на ремонта.
9. Разходи за персонал: Заплатите и придобивките на персонала на лагера също трябва да бъдат изчислени.

За да се създаде център за лечение на зависимости в Иран, разходите се разделят, както следва:

 1. Закупуване или наемане на земя и сгради: В зависимост от местоположението и съоръженията, разходите могат да бъдат между 3 до 5 милиарда томана бъда
 2. Здравно и медицинско оборудване: Тези разходи могат да бъдат между 500 милиона до 1 милиард томана бъдете променливи
 3. Мебели и офис оборудване: За да получите мебели и офис оборудване, трябва 300 до 500 милиона томана Е.
 4. Цената на лицензите: За получаване на необходимите разрешителни, такса между 50 до 100 милиона томана необходимо е.
 5. Осигуровки и данъци: Тези разходи обикновено са между 50 до 100 милиона томана ще бъде.

Приблизителната обща цена за създаване на лагер за лечение на зависимости е между 6 и 9 милиарда томана.

Освен това има регистрационни и административни разходи за регистрация на института за лечение на зависимости, които включват разходите за официалния и многотиражния вестник, такса за регистрация, име, адвокат и електронно и физическо архивиране.

Моля, имайте предвид, че тези такси може да варират в зависимост от промените в цените и специфичните условия на всеки център. За по-точна и актуална информация е препоръчително да се обърнете към съответните органи.

През 1403 г. основната тарифа на организацията за социални грижи за частни центрове за лечение на зависимости в Техеран е била около 3 милиона томана, разбира се, без допълнителни услуги и опции за социални помощи. Освен това разходите за луксозни лагери могат да достигнат до 50 милиона томана. Трябва да проверите подробно вашите разходи, разходи и приходи, за да можете да имате разумен марж на печалба.

Разбира се, можете да започнете лагер за наркозависими заем Също така установете, че неговите условия са обобщени по-долу.

Заем за създаване на лагер за лечение на зависимости

Има различни кредити за създаване на лагер за наркозависими, които се отпускат от държавни и неправителствени организации. Ето няколко примера за тях:

Благосъстояние:

Заем за заетост: Този заем се отпуска на хора с увреждания и възстановяващи се зависими под покритието на социални помощи за създаване на работни места и предприемачество. Размерът на кредита е между 150 и 300 милиона томана с 4% такса.

Ипотека: Този заем се изплаща, за да помогне на лекуващите се зависими да си купят или наемат жилище. Размерът на кредита е 50 милиона томана с 4% такса.

Щаб за борба с наркотиците:

Заем за създаване и оборудване на лагери за лечение на зависимости: Този заем се отпуска на частния сектор за създаване и оборудване на лагери за наркозависими за мъже и жени. Размерът на кредита е до 500 милиона томана с 10% такса.

Заем за издръжка за зависими: Този заем се изплаща на лагери за лечение на наркозависими, оторизирани за поддръжка и лечение на зависими. Размерът на кредита на човек е 1 милион томана на месец.

Фондация Баркат:

Заем за заетост: Този заем се отпуска на хора, обхванати от Комитета за помощ и благоденствие на Имам Хомейни за създаване на работни места и предприемачество. Размерът на кредита е до 100 милиона томана с 5% такса.

Условия за кредит:

Кандидатът трябва да има необходимите разрешителни от компетентните органи като социалните грижи или щаба за борба с наркотиците.

Кандидатът трябва да представи план за обосновка и да има възможност да изплати заема.

Кандидатът не трябва да има криминално досие или наркомания.

Как да получите заем:

Кандидатите могат да се обърнат към уебсайта на съответната организация или институция за повече информация и формуляр за кандидатстване за кредит.

Те могат също да посетят провинциалните или градските офиси на съответната организация или институция, за да разберат за условията и как да получат заем.

важни точки:

 • Преди да кандидатствате за заем, не забравяйте да разберете напълно неговите условия.
 • Използвайте съветите на експерти, за да попълните документите и да предоставите обосновка.
 • Придържайте се към задълженията си за изплащане на кредита.

Колко време отнема създаването на център за лечение на зависимости?

Времето за създаване на център за лечение на зависимости зависи от различни фактори, включително:

Тип център: Центровете за детоксикация са разделени на стационарни и извънболнични категории. Процесът на създаване на центрове за настаняване обикновено е по-дълъг поради необходимостта от получаване на повече разрешителни и оборудване на помещения.

Местоположение на центъра: Получаването на лиценз за създаване на център в някои области може да отнеме време поради законови ограничения или гъстотата на съществуващите центрове.

Условия за кандидатстване: Кандидатите за създаване на центъра трябва да имат необходимите лични и образователни изисквания и да представят необходимите документи пред компетентните органи.

Проследяване на кандидата: Колкото по-сериозно кандидатът спазва административните и законови процедури, толкова по-бърз ще бъде процесът по създаване на центъра.

Въпреки това, като цяло, Необходими са поне 6 месеца до 1 година е да премине през всички правни и административни стъпки за създаване на център за лечение на зависимости в Иран.

Етапите на създаване на център за наркомании накратко:

 1. получаване на лиценз: Кандидатите трябва първо да получат лиценз за създаване на център от социалната организация или щаба за борба с наркотиците. За целта те трябва да подадат необходимите документи пред компетентните органи и да преминат през законовите процедури.
 2. Оборудване за място: Центърът за лечение на зависимости трябва да разполага с необходимите съоръжения и оборудване за предоставяне на лечебни услуги и грижи за зависими.
 3. Набиране на персонал: Центърът трябва да наеме лекари, психолози, социални работници и друг необходим персонал.
 4. Получаване на други разрешителни: За някои дейности на центъра, като предоставяне на медицински услуги, може да се наложи получаването на отделни лицензи от компетентните органи.

След като премине през тези стъпки, центърът за лечение на зависимости може официално да започне своята дейност.

последна дума

За да започнете лагер за наркозависими, трябва да имате предвид следните неща, за да получите по-добър резултат:

 • Необходими лицензи: Уверете се, че всички необходими разрешителни са получени от съответните организации, като организацията за социални грижи.
 • Лагерни такси: Основната тарифа за частни центрове за лечение на зависимости в Техеран през 1403 г. е около 3 милиона томана, с изключение на допълнителни услуги и опции за социални помощи.
 • Видове лагери: Има разлика в разходите в зависимост от вида на лагера (държавен, частен, VIP) и начина на приемане (задължителен или доброволен лагер за наркозависими).
 • Услуги и съоръжения: Помислете за услугите и съоръженията, предлагани от лагера, като плувни басейни, сауни, джакузита и др., които могат да повлияят на разходите.

Тези съвети могат да се използват като основен контролен списък за планиране и създаване на лагер за наркозависими. Също така, преди да започнете, се препоръчва да се консултирате с експертни консултанти в тази област, за да се гарантира спазването на всички стандарти и закони.

В тази статия обяснихме разходите за създаване на лагер за наркозависими, както и искането за създаване на лагер за наркозависими. Надяваме се, че това съдържание е полезно.