به محض اینکه خطبه عقد خوانده شود، زوجین وظایفی را در قبال یکدیگر باید انجام دهند که به آن تمکین می گویند و این وظایف بر عهده زن و مرد است. عدم تمکین باعث ایجاد چالش ها و پیامد هایی می شود که باید به آن توجه کرد. اجرای این وظایف به تفاهم بین دو طرف و میزان علاقه آن ها به زندگی بستگی دارد، اما گاهی لازم است قانون از اجرای این وظیفه حمایت کند و برای عدم انجام آن مجازاتی را در نظر بگیرد. قانون مدنی، از اصطلاح تمکین برای وظایف مشترک زوجین پیروی و آن را به انواعی تقسیم کرده است. در صورتی که هرکدام از زوجین وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، زوج دیگر حق دارد که به صورت قانونی از همسر خود شکایت کند.

منظور از عدم تمکین چیست؟

زن و مرد موظفند به تعهدات خود در قبال یکدیگر عمل کنند. در غیر این صورت عدم تمکین هر یک از زوجین نشوز تلقی شده و عواقبی برای آنان در پی خواهد داشت. ناسازگاری زن یا مرد را می توان اطاعت نکردن هریک از یکدیگر دانست. تمکین وظیفه ای است که زوجین در روابط زناشویی نسبت به یکدیگر دارند و قبل از این تکلیف مانند سایر وظایف حق تمکین وجود دارد. اگر یکی از زوجین به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر حق تمکین داشته و می تواند از همسر شکایت کند.

عدم تمکین زن چه معنی دارد؟

همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم، تمکین یکی از وظایف زناشویی است که بعد از عقد بر دوش زوجین خواهد بود و عدم انجام این وظایف عواقب و پیامدی را در پی خواهد داشت. عدم تمکین به معنای عدم انجام تعهدات است که در این صورت زن خیانت می کند.

نشوز فقط برای زن نیست، شوهر نیز اگر به وظایفش درست عمل نکند نشوز خواهد شد. نتیجه عدم اطاعت زن، نفقه نیست، تا زمانی که زن مطیع شوهر نباشد، مرد می تواند از پرداخت نفقه به او خودداری کند. در صورت عدم تمکین زن، مرد با مراجعه به دستگاه های قضایی دادخواست نیاز به تمکین را تنظیم می کند.

بعد از احراز عدم تمکین، مرد می‌تواند علاوه بر اجتناب از پرداخت نفقه به زوجه از دادگاه اجازه ازدواج مجدد دریافت کند یا می تواند با پرداخت مهریه به زوجه تقاضای طلاق کند. البته شرایطی نیز وجود دارد که زن این اجازه را دارد که به طور قانونی از تمکین خودداری کند.

اگر این شرایط پیش بیاید، زن دیگر ناشزه نیست و می تواند نفقه بگیرد. این شرایط ممکن است نشان دهد که پزشک برقراری رابطه را برای زن منع کرده یا اینکه مرد مبتلا به بیماری مقاربتی است و باید خانه را ترک کند، زیرا خانه نشینی شوهر باعث ضرر مالی یا جانی او می شود.

آشنایی با انواع تمکین

تمکین دو بخش دارد: تمکین خاص و اطاعت عام. تمکین خاص به معنای برقراری رابطه است و تمکین عام به معنای اطاعت یا حسن معاشرت است. مقابل تمکین، نشوز یا همان عدم تمکین وجود دارد.

تمکین خاص

تمکین خاص به روابط زناشویی بین زوجین اشاره دارد. در واقع زن وظیفه فراهم کردن تمام نیازهای متعارف و ممکن مرد را برعهده دارد. از این رو مواردی که زن مجاز است از آن پیروی نکند نیز وجود دارد.

به عنوان مثال، اگر مرد مبتلا به یکی از بیماری های مقاربتی جنسی باشد، زن می تواند از تمکین خودداری و همزمان نفقه نیز دریافت کند. لازم به ذکر است که زن این اجازه را دارد که تا مهریه خود را نگرفته تمکین نکند و همچنان نفقه خود را بگیرد که به این عمل حق حبس می گویند.

تمیکن عام

تمکین عام به معنی اطاعت از مرد در امور زندگی مانند سکونت در منزلی که مرد انتخاب کرده و عدم خروج از منزل بدون اجازه از مرد است. هر گاه زن بدون مانع مشروع از انجام وظایفی که بر عهده اش است امتناع کند، نفقه ای دریافت نخواهد کرد؛ بنابراین اگر زن از تمکین عام در قبال شوهر و بدون دلیل موجه از انجام وظایف قانونی جلوگیری کند، مرد می تواند نفقه ای به زن پرداخت نکند.

عدم تمکین چه مجازاتی دارد؟

تمکین نکردن زن مجازات خاصی ندارد، اما اگر نفقه پرداخت نشود، جرم است. عدم تمکین زن از مرد می تواند عواقب قانونی داشته باشد. اولین پیامد قانونی عدم تمکین زن، عدم پرداخت نفقه از سوی مرد است. اگر مرد از دادگاه تقاضای تمکین زن را بکند، دادگاه رای خود را صادر می کند و پس از صدور حکم، مرد می‌تواند از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد.

اگر مردی بخواهد زن خود را طلاق دهد و این تقاضای طلاق به دلیل سوء رفتار و ناسازگاری زن نباشد و مرد شرط عقد را امضا کند، باید نصف دارایی خود را که پس از ازدواج با زن به دست آورده را به زن بدهد.

اگر زن از مرد خود اطاعت نکند و ثابت شود که به همین دلیل تمکین نکرده و مرد تقاضای طلاق کند، از نصف مال محروم می شود. البته در این زمان زنان با مشاوره و راهنمایی گرفتن از بهترین وکیل خانواده شیراز می تواند تا حدودی در این کار موفق شوند.

تمامی این مواردی که در بالا ذکر شدند، از پیامدهای قانونی عدم تمکین زن هستند و هیچگونه آثار کیفری و مجازاتی برای آن تعیین نمی گردد. رأی الزام به تمکین زن نیز رأی اعلامی است، به این معنا که برای اطلاع از رأی به هیچ وجه با زن برخورد قانونی نمی شود.

با توجه به مطالبی که ذکر شد، انتخاب بهترین وکیل شیراز می تواند کمک شایانی به شما کند تا بتوانید از حق خود دفاع کنید.

در چه صورتی زن مجاز به عدم تمکین است؟

طبق قانون، زنان در قبال شوهران خود تعهدات زیادی دارند، اما این تعهدات دارای محدودیت ‌هایی است، به گونه ای که زن می‌تواند همزمان از شوهر خود سرپیچی کند و نفقه نیز دریافت کند. به عنوان مثال، بیماری های خاص در مردان، تمکین زن از مرد را ناممکن می کند.

لازم به ذکر است که اگر تمکین از مرد و زندگی کردن با او در خانه برای زن خطر مالی یا جانی داشته باشد، زن می تواند در محلی که مرد برای زندگی انتخاب کرده است، زندگی نکند. اگر زن قصد داشته باشد از حق حبس استفاده کند، می تواند در فرایض شرعی مانند روزه، اعتکاف و حج نیز از شوهر خود اطاعت نکند.

تمکین چه مواردی را در بر میگیرد؟

  1. اگر زن بدون دلیل موجه از رابطه جنسی با مرد خودداری کند.

  2. زن از دستور مردی که سرپرست خانواده است اطاعت نکند.

  3. با شوهر برای تربیت فرزندان همکاری نداشته باشد.

  4. زنان در مشاغلی که مخالف مصالح خانواده است، فعالیت کنند.

اما در مصادیقی که در بالا به آن اشاره شد، اگر اطاعت از شوهر، جان و مال و حیثیت او را به خطر بیاندازد زن بدون اینکه ناشزه محسوب شود می تواند به وظایفش عمل نکند.

کلام آخر

همانطور که در این مقاله به آن اشاره شد، در دنیای امروز، مفهوم “عدم تمکین زن و مرد” به عنوان یک موضوع حیاتی مورد بحث قرار گرفته است. این موضوع پیچیده از دیدگاه جنسیتی و اجتماعی، به بحران ‌ها و چالش ‌هایی اشاره دارد که ممکن است در تعاملات زناشویی و اجتماعی به وجود آید. از همین رو ما در این مقاله بررسی کردیم که عدم تمکین یعنی چه و چه مجازاتی دارد تا در صورتی که با این دست از موضوعات مواجه شدید، بتوانید بهترین عملکرد را از خود نشان دهید.

کلام آخرمستر وکیل

Leave a comment