حاکمیت شرکتی به مجموعه اصول، سیاست‌ها، و روش‌هایی می‌گویند که در یک شرکت برای مدیریت و کنترل آن تعریف می‌شود. هدف اصلی حاکمیت شرکتی، تضمین شفافیت، مسئولیت‌پذیری، عدالت، و حقوق سهامداران است. این ساختار و اصول مرتبط با حاکمیت برای تقویت ارزش شرکت، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، و تعامل کارآمد با سایر ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، اجتماع، و مقامات نظارتی طراحی می‌شود. حال برای اینکه بتوان حکمرانی درستی در شرکت داشت نیاز است تا با قواعد و مفهوم حاکمیت بیشتر آشنا شوید که در ادامه این مفاهیم آورده شده‌اند. آشنایی با بحث حاکمیت شرکتی می‌تواند به شمایی که نقش سرمایه گذار حقیقی را دارید کمک زیادی در انتخاب درست شرکت کند. بنابراین به شما خواندن این مقاله پر از نکته را در دانشگاه کسب و کار پیشنهاد می‌کنم.

 تعریف کلی از حاکمیت شرکتی

همینطور که در ابتدای مقاله گفتم، حاکمیت به ساختار، اصول، و فرایندهایی اشاره دارد که برای مدیریت و کنترل یک شرکت تعریف می‌شود. این مفهوم شامل توزیع قدرت، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، عدالت، و حقوق سهامداران درون و خارج شرکت است. هدف اصلی حاکمیت، ایجاد یک چارچوب مدیریتی و سازمانی قوی است که بتواند ارزش شرکت را افزایش دهد و منافع تمام ذینفعان را در نظر بگیرد.

همچنین حاکمیت شامل نهادهایی مانند هیئت‌مدیره، مدیرعامل، سهامداران، کمیته‌ها، و سایر ذینفعان شرکت است. این نهادها و اصول مرتبط با حاکمیت شرکتی برای تعیین نقش و مسئولیت هر کدام از ذینفعان و تنظیم روابط و تعاملات بین آنها طراحی می‌شوند.

دلیل اهمیت حاکمیت شرکتی برای شرکت‌ها

وجود حاکمیت برای شرکت‌ها به عنوان یک عنصر بسیار مهم تلقی می‌شود. دلایلی که حاکمیت برای شرکت‌ها اهمیت دارد عبارتند از:

 1. افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذاران، به خصوص سهامداران، نیاز دارند تا اعتمادی در قدرت مدیریت و کنترل شرکت داشته باشند. حاکمیت شرکتی سازمان‌دهی‌ها و فرایندهایی را فراهم می‌کند که از یک سو باعث افزایش شفافیت و افشای اطلاعات شرکت می‌شود و از سوی دیگر، حقوق سهامداران را حفظ می‌کند. این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به شرکت اعتماد کنند و تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در آن داشته باشند.
 1. بهبود عملکرد شرکت: حاکمیت منجر به بهبود عملکرد و کارایی شرکت می‌شود. ساختار مناسب حاکمیت، تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها را به صورت واضح و دقیق تعیین می‌کند و نقش‌ها را جدا می‌کند. این امر باعث می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها به صورت سریع و کارآمد انجام شود، ریسک‌ها کاهش یابند، منابع بهینه‌تر مدیریت شوند و عملکرد شرکت بهبود یابد.
 1. حفظ منافع سهامداران: حاکمیت به سهامداران، به ویژه سهامداران اقلیت، اطمینان می‌دهد که حقوق و منافع آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد شرکت رعایت می‌شود. این باعث می‌شود تا سهامداران به اندازه کافی تحرک و سرمایه‌گذاری در شرکت انجام دهند و از ارزش سهام خود بهره‌برداری کنند.
 1. جلب اعتماد سایر ذینفعان: حاکمیت سازمان‌دهی و شفافیت در روابط با سایر ذینفعان شرکت را تضمین می‌کند. این افراد و نهادها شامل کارکنان، مشتریان، اجتماع، بانک‌ها و سازمان‌های نظارتی هستند. با ایجاد حاکمیت قوی، اعتماد و همکاری با این ذینفعان افزایش می‌یابد و روابط مؤثرتری برقرار می‌شود.

بنابراین، حاکمیت به عنوان یک چارچوب مدیریتی کلیدی، برای ارتقای عملکرد و ایجاد اعتماد درون و خارج شرکت نقش بسیار با اهمیتی دارد.

حاکمیت ‌شرکتی از چه اصولی تشکیل شده است؟

حاکمیت از مجموعه‌ای از اصول تشکیل می‌شود که برای مدیریت و کنترل یک شرکت بکار می‌روند. این اصول برای حفظ منافع تمامی ذینفعان شرکت، تضمین شفافیت و عدالت، و بهبود عملکرد شرکت در نظر گرفته می‌شوند. برخی اصول مهم حاکمیت شرکتی عبارتند از:

 1. شفافیت: اصل شفافیت در حاکمیت به افشای دقیق و به‌موقع اطلاعات مربوط به عملکرد مالی، عملکرد عمومی، و تصمیم‌گیری‌های کلیدی شرکت اشاره دارد. اطلاعات شفاف و قابل دسترسی به سهامداران و سایر ذینفعان کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های مناسب و اطلاعات‌دار در مورد شرکت بگیرند.
 1. مسئولیت‌پذیری: اصل مسئولیت‌پذیری در حاکمیت برای مدیران و مسئولان شرکت تعیین مسئولیت و حساب‌پذیری در قبال تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد شرکت را مشخص می‌کند. این اصل به معنای پذیرش مسئولیت برای عملکرد شرکت و تصمیمات درست و صحیح است.
 1. عدالت: اصل عدالت در حاکمیت به تضمین برابری و عدالت در برخورد با تمام ذینفعان شرکت اشاره دارد. تصمیم‌گیری‌ها و توزیع منافع باید بر مبنای عدالت و بدون تبعیض صورت گیرد.
 1. حقوق سهامداران: اصل حقوق سهامداران به تضمین حقوق سهامداران از جمله حقوق بهره‌وری، حق حضور و تصمیم‌گیری در موضوعات مهم شرکت، و حق دسترسی به اطلاعات شرکت اشاره دارد.
 1. نظارت مستقل: نظارت مستقل به تعیین وجود سازمان‌ها و اشخاص مستقل برای نظارت بر عملکرد شرکت و ارزیابی صحت اطلاعات و اقدامات شرکت اشاره دارد. این اصل برای جلوگیری از تعارض منافع و تامین بررسی‌های مستقل واقعی ضروری است.

هدف نهایی حاکمیت شرکتی چیست؟

هدف‌ نهایی حاکمیت به طور کلی حفظ و تامین منافع و سودمندی‌های تمامی ذینفعان شرکت است. این شامل سهامداران، کارکنان، مشتریان، جامعه، محیط زیست و دیگر ذینفعان مرتبط با شرکت است.

در حاکمیت، هدف نهایی این است که بهره‌برداری از منابع و فعالیت‌های شرکت به گونه‌ای صورت بگیرد که سود و منفعت‌های آن به صورت عادلانه و پایدار به همه ذینفعان توزیع شود. این شامل بهبود عملکرد مالی، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مؤثر، کاهش ریسک‌ها، احترام به حقوق سهامداران، توجه به نیازهای کارکنان و سایر ذینفعان و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت می‌شود.

در کل، هدف نهایی حاکمیت ایجاد یک ساختار و فرآیند مدیریتی است که باعث تعادل و هماهنگی بین منافع مختلف ذینفعان شرکت شود و بهبود عملکرد شرکت، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و حفظ سودمندی بلندمدت شرکت را تضمین کند. بطور خلاصه هدف نهایی به شرح زیر می‌باشد:

 • پاسخگویی
 • شفافیت
 • عدالت
 • رعایت حقوق ذی نفعان

 

منظور از پاسخگویی در حاکمیت شرکتی چیست؟

در حاکمیت شرکتی، پاسخگویی به معنای مسئولیت‌پذیری و ارائه توضیحات و گزارش‌های مناسب درباره عملکرد و تصمیمات گرفته شده در شرکت است. پاسخگویی به معنای ارائه شفافیت و اطلاعات کافی به ذینفعان درباره وضعیت و عملکرد شرکت است تا آنها بتوانند ارزیابی کنند که آیا مدیریت شرکت مؤثر و مسئولیت‌پذیر عمل می‌کند یا خیر.

اصل پاسخگویی در حاکمیت شرکتی بر این اساس است که مدیران شرکت موظف هستند به صاحبان سهام (سهامداران) و سایر ذینفعان خدمات دقیق و قابل اعتمادی را ارائه دهند. این شامل ارائه گزارشات مالی منظم و شفاف، ارائه اطلاعات درباره استراتژی‌ها، عملکرد مالی و عملکرد سازمانی، و همچنین ارائه توضیحات و تفسیر درباره تصمیمات و اقدامات شرکت است.

پاسخگویی در حاکمیت شرکتی باعث افزایش اعتماد سهامداران و سایر ذینفعان شرکت می‌شود. این اعتماد بهره‌وری سرمایه، جذب سرمایه جدید و حفظ روابط مثبت با مشتریان، کارکنان و سایر ذینفعان را تسهیل می‌کند. علاوه بر این، پاسخگویی مؤثر به مشکلات و نقاط ضعف ممکن است منجر به بهبود عملکرد و مدیریت شرکت شود و از وقوع فساد و تخلفات جلوگیری کند.

منظور از شفافیت در حاکمیت شرکتی

شفافیت در حاکمیت شرکتی به معنای ارائه اطلاعات کامل، صادقانه و به موقع درباره عملکرد، تصمیمات و مسائل مرتبط با شرکت است. این اطلاعات باید به صورت عمومی و قابل دسترس برای ذینفعان شرکت، از جمله سهامداران، کارکنان، مشتریان، سازمان‌های نظارتی و جامعه عمومی، ارائه شود.

شفافیت در حاکمیت شرکتی دارای اهداف و مزایای متعددی است:

 1. افزایش اعتماد: شفافیت به ذینفعان اعتماد و قدرت تصمیم‌گیری صحیح را درباره شرکت می‌دهد. ذینفعان با دسترسی به اطلاعات دقیق و کامل می‌توانند تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند و به شرکت اعتماد کنند.
 1. ارزش افزوده برای سهامداران: شفافیت در اطلاعات مالی و عملکرد شرکت به سهامداران کمک می‌کند تا بر اساس اطلاعات دقیق و صادقانه، ارزش سهام خود را ارزیابی کنند و تصمیم‌گیری‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری و نگهداشت سهام خود بگیرند.
 1. جلب سرمایه: شرکت‌های شفاف و قابل اعتماد، به راحتی می‌توانند سرمایه جذب کنند. سرمایه‌گذاران، مخصوصاً سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، نیاز دارند تا به اطلاعات کامل و قابل اعتمادی درباره شرکت دسترسی داشته باشند تا تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را به خوبی انجام دهند.
 1. جلوگیری از فساد و تخلفات: شفافیت در حاکمیت شرکتی باعث کاهش ریسک فساد و تخلفات مالی می‌شود. زیرا وجود شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات، فرصت برای تشخیص و پیگیری اقدامات ناصحیح و نقض قوانین را فراهم می‌کند.

به طور خلاصه، شفافیت در حاکمیت شرکتی بهبود ارتباطات، افزایش اعتماد، جلب سرمایه، جلوگیری از فساد و تخلفات و افزایش ارزش سهام را به همراه دارد.

دلیل وجود عدالت در اهداف حاکمیت شرکتی

عدالت به عنوان یکی از اصول و اهداف حاکمیت شرکتی، به معنای تعامل عادلانه و برابر با تمام ذینفعان شرکت است. داشتن عدالت در حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارد و دلایل زیر می‌توانند برای وجود آن نقش مهمی داشته باشند:

 1. حفظ حقوق ذینفعان: عدالت در حاکمیت شرکتی به اطمینان از حفظ حقوق و منافع تمامی ذینفعان، از جمله سهامداران، کارکنان، مشتریان، جامعه و محیط زیست، می‌پردازد. این شامل توزیع عادلانه سود و منافع، رعایت حقوق کارکنان و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی و محیط زیستی است.
 1. ارتقای انصاف و برابری: عدالت در حاکمیت شرکتی به توزیع منابع و فرصت‌ها به صورت عادلانه و برابری می‌پردازد. این شامل ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد و توسعه کارکنان، جلوگیری از تبعیض و تمایز ناعادلانه و ایجاد فرصت‌های شفاف برای پیشرفت و پیشبرد سازمان است.
 1. حفظ پایداری و بلندمدت: عدالت در حاکمیت شرکتی می‌تواند به پایداری و بلندمدت شرکت کمک کند. این شامل رعایت تعادل بین منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت، برنامه‌ریزی استراتژیک درازمدت، و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی و محیط زیستی است که می‌تواند از دیدگاه طولانی‌مدت سودآوری و پایداری سازمان را تضمین کند.
 1. جلب اعتماد: داشتن عدالت در حاکمیت شرکتی باعث بهبود روابط داخلی و خارجی شرکت، ایجاد رقابت سالم و پایدار، و بالا بردن سطح عملکرد و ارزش افزوده شرکت می‌شود.

دلیل پر اهمیت شدن بحث حاکمیت شرکتی

بحث حاکمیت به علت تأثیرات و اهمیت زیادی که بر عملکرد و سودآوری شرکت‌ها و همچنین بر جامعه دارد، بسیار داغ و مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله از دو جنبه اساسی تبیین می‌شود:

 1. پیامدهای مثبت حاکمیت: یک نظام حاکمیت قوی و مؤثر می‌تواند مزایای بسیاری برای شرکت و ذینفعان آن به همراه داشته باشد. برخی از این مزایا عبارتند از افزایش عملکرد مالی، جلب اعتماد سرمایه گذاران، کاهش میزان ریسک.
 1. رویدادها و فسادهای مرتبط با ضعف حاکمیت: مشاهده‌ی برخی رویدادها و فسادهای مرتبط با ضعف حاکمیت در سال‌های اخیر، اهمیت و توجه بیشتری را به این موضوع جلب کرده است. برخی از این رویدادها شامل فساد مالی، سوءاستفاده از منافع شرکت توسط مدیران، نقض حقوق سهامداران و عدم شفافیت در گزارشگری مالی هستند. این مسائل منجر به افت اعتماد عمومی، تضعیف ارزش سهام و کاهش رشد و توسعه بلندمدت شرکت‌ها می‌شود.

با توجه به این موارد، بحث حاکمیت شرکتی به عنوان یک موضوع بسیار حیاتی در مدیریت شرکت‌ها و تأمین منافع ذینفعان، بهبود عملکرد شرکت‌ها و حفظ استقرار و پایداری در بازارها، به طور گسترده مورد بحث و توجه قرار گرفته است.

انواع الگوهای حاکمیت شرکتی

در حاکمیت، مختلف الگوها و مدل‌ها برای تنظیم روابط بین سهامداران، مدیران و سایر ذینفعان شرکت وجود دارد. برخی از اصلی‌ترین الگوهای حاکمیت شرکتی عبارتند از:

 1. الگوی حاکمیت شرکتی سنتی: در این الگو، تمرکز بر سهامداران است و اهداف حاکمیت بیشتر به سود سهامداران متمرکز است. مدیران شرکت به عنوان نمایندگان سهامداران عمل می‌کنند و تصمیم‌گیری‌های مهم به صورت مرکزی صورت می‌گیرد.
 1. الگوی حاکمیت مبتنی بر ذینفعان: در این الگو، توجه به منافع تمامی ذینفعان شرکت، از جمله سهامداران، کارکنان، مشتریان، جامعه و محیط زیست، می‌شود. تصمیم‌گیری‌ها بر اساس تعادل و توازن بین نیازهای مختلف ذینفعان انجام می‌شود.
 1. الگوی حاکمیت مبتنی بر شفافیت: این الگو بر تأکید بر شفافیت و ارائه اطلاعات دقیق و صادقانه درباره عملکرد و تصمیمات شرکت تمرکز دارد. این الگو سعی دارد تا به ذینفعان اعتماد بیشتری ایجاد کند و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری‌های بهتر و پاسخگویی مناسب را فراهم کند.
 1. الگوی حاکمیت مبتنی بر مسئولیت اجتماعی: این الگو به علاوه از رعایت منافع سهامداران، بر رعایت مسئولیت‌های اجتماعی و محیط زیستی تأکید دارد. در این الگو، شرکت‌ها برای خلق ارزش برای جامعه و محیط زیست همچنین مسئولیت‌پذیری خود متعهد می‌شوند.

همچنین، هر سازمان می‌تواند الگوهای مختلف حاکمیت را با ترکیب و تطبیق موارد مختلف بر اساس نیازها و شرایط خاص خود انتخاب کند.

حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

به عبارت کلی حاکمیت و محافظه کاری دو مفهوم متفاوت هستند اما می‌توانند در رابطه با یکدیگر تأثیرگذار باشند.

حاکمیت به مجموعه اصول، ساختارها و فرآیندهایی اطلاق می‌شود که به منظور مدیریت و کنترل شرکت‌ها و تعاملات آنها با ذینفعان ایجاد می‌شود. هدف اصلی حاکمیت شرکتی بهبود عملکرد شرکت، حفظ حقوق ذینفعان و ایجاد اعتماد است.

محافظه کاری در حسابداری مالی به معنای رویکردی است که در آن ترجیح داده می‌شود که تصمیمات و گزارش‌های مالی به صورت محافظه‌کارانه و با توجه به ریسک‌ها و اتفاقات ناگوار صورت گیرد. این رویکرد باعث می‌شود که در صورت وجود ترازنامه یا گزارشی که بین حالت‌های متفاوت از یک وقوع احتمالی تفاوت وجود دارد، از حالتی که بیشترین میزان زیان را نشان می‌دهد، استفاده شود.

به عنوان مثال، در صورتی که یک شرکت در مواجهه با عوارض مالی یا خسارات ناشی از ریسک‌های ناگواری باشد، در صورت استفاده از رویکرد محافظه‌کارانه، به جای گزارش کردن تنها از حالت بهترین، ممکن است برای اطمینان از عدم افزایش ریسک و زیان‌های احتمالی، گزارش از حالتی که بیشترین میزان زیان را نشان می‌دهد، ارائه شود.

به طور کلی، محافظه کاری در حسابداری مالی تأثیری بر حاکمیت دارد زیرا نحوه گزارش دادن و ارزیابی ریسک‌ها و عوارض مالی در تصمیمات مدیریتی و حسابداری تأثیرگذار است. در هر صورت، هر دو مفهوم حاکمیت و محافظه کاری برای تضمین شفافیت، صحت و قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی و تصمیمات کسب و کار اهمیت دارند.

نقش فرهنگ سازمانی در حاکمیت

فرهنگ سازمانی در حاکمیت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. فرهنگ سازمانی به مجموعه ارزش‌ها، باورها، عادت‌ها، رفتارها و نهادهایی اشاره دارد که درون یک سازمان شکل می‌گیرد و رفتار کارکنان و روابط داخلی سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حاکمیت، فرهنگ سازمانی می‌تواند به شکل زیر نقش‌های مهمی را ایفا کند:

 1. ارتقای اخلاق و افزایش شفافیت: فرهنگ سازمانی قوانین و اصول اخلاقی را ترویج می‌دهد و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و گزارش‌دهی را تأمین می‌کند. این امر باعث ایجاد اعتماد بین ذینفعان سازمان و بهبود حاکمیت می‌شود.
 1. ایجاد مسئولیت‌پذیری و تعهد: فرهنگ سازمانی که بر مسئولیت‌پذیری و تعهد تأکید داشته باشد، باعث می‌شود که مدیران و کارکنان سازمان به عنوان مدافعان حقوق ذینفعان عمل کنند و تصمیم‌گیری‌های بهتری در راستای منافع کلی سازمان انجام دهند.
 1. تقویت انضباط سازمانی: فرهنگ سازمانی قوانین و مقررات سازمان را ترویج می‌دهد و تعاملات داخلی را بر اساس قواعد مشخصی تنظیم می‌کند. این امر باعث ایجاد انضباط و کنترل مؤثر در سازمان می‌شود که بهبود حاکمیت شرکتی را به همراه دارد.
 1. توانمندسازی کارکنان: فرهنگ سازمانی می‌تواند محیطی را فراهم کند که کارکنان به طور فعال در فرآیندهای تصمیم‌گیری و به اشتراک گذاری ایده‌ها شرکت کنند. این امر باعث ایجاد انگیزه و تعامل بین کارکنان و بهبود حاکمیت می‌شود.

در کل، فرهنگ سازمانی می‌تواند با ایجاد ارزش‌ها و عادت‌های مناسب، افزایش شفافیت و اخلاق کسب و کار، تقویت مسئولیت‌پذیری و انضباط سازمانی، و توانمندسازی کارکنان بهبود حاکمیت شرکتی را تسهیل کند.

نقش حاکمیت بر نوع تصمیمات سهامدارن حقیقی

حاکمیت نقش مهمی در تصمیمات سهامداران حقیقی دارد. سهامداران حقیقی به عنوان افرادی که سهام شرکت را در اختیار دارند، حقوق و منافع خود را در سازمان دفاع می‌کنند و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به شرکت شرکت می‌کنند. حاکمیت  موجب می‌شود که تصمیمات سهامداران حقیقی بر اساس اصول عدالت، شفافیت و حقوق ذینفعان تأثیرگذار باشد.

در این رابطه، حاکمیت شرکتی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 1. حقوق سهامداران: حاکمیت  به حفظ و احترام به حقوق سهامداران حقیقی می‌پردازد. این حقوق شامل حقوق بهره‌برداری از سهام، حق حضور و رأی در مجامع عمومی شرکت و حق دسترسی به اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت است.
 1. شفافیت و انتشار اطلاعات: حاکمیت به شفافیت در انتشار اطلاعات مالی و عملکرد شرکت تأکید می‌کند. این اطلاعات به سهامداران حقیقی کمک می‌کنند تا تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات صحیح و کامل بگیرند.
 1. حق رأی و مشارکت: حاکمیت به سهامداران حقیقی حق رأی در تصمیم‌گیری‌های مهم شرکت می‌دهد. این شامل انتخاب اعضای هیئت مدیره، تصویب صورت‌های مالی، تغییرات در قوانین شرکت و سایر تصمیمات است.
 1. حفاظت از منافع سهامداران: حاکمیت نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران و حفاظت از منافع سهامداران حقیقی را تضمین می‌کند. این امر باعث می‌شود تا تصمیمات مدیران به نحوی باشد که منافع سهامداران حقیقی را محافظت کند.
 1. حمایت از تنوع و نظرات مختلف: حاکمیت تأیید و حمایت از تنوع نظرات و دیدگاه‌ها را در تصمیم‌گیری‌ها دارد. این امر باعث می‌شود تا سهامداران حقیقی با دیدگاه‌های مختلف و پیشنهادهای متنوع، بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت مشارکت کنند.

به طور کلی، حاکمیت بهبود فرایند تصمیم‌گیری سهامداران حقیقی را تضمین می‌کند و منجر به ایجاد ارزش برای سهامداران و شرکت می‌شود.

چگونه حاکمیت درست یک شرکت را تشخیص دهیم؟

تشخیص حاکمیت درست یک شرکت می‌تواند به وسیله بررسی عددی و کیفی عوامل مختلف انجام شود. در زیر چندین روش و شاخصه را برای تشخیص حاکمیت درست یک شرکت ذکر می‌کنم:

 1. ترکیب هیئت مدیره: بررسی ترکیب هیئت مدیره شرکت و اطلاع از تجربه و تخصص اعضا می‌تواند نشانگر حاکمیت درست باشد. هیئت مدیره باید از افراد مستقل، تجربه‌دار و کفایت‌مند تشکیل شده باشد.
 2. نظارت و حسابرسی: بررسی نظارت و حسابرسی شرکت می‌تواند نشان دهنده حاکمیت درست باشد. این شامل وجود حسابرسان خارجی و سیستم نظارت داخلی قوی برای اطمینان از صحت و قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی و عملکرد شرکت است.
 3. ساختار سازمانی: بررسی ساختار سازمانی و توزیع اختیارات و مسئولیت‌ها در سطوح مختلف شرکت می‌تواند نشانگر حاکمیت درست باشد. ساختار سازمانی باید شفاف، منطبق با استراتژی شرکت و با اختیارات مشخص برای هر سطح مدیریتی طراحی شده باشد.
 4. حقوق سهامداران: بررسی حقوق سهامداران و حق رأی آنها می‌تواند مؤشری برای حاکمیت درست باشد. سهامداران باید به طور عادلانه در تصمیم‌گیری‌های مهم شرکت مشارکت داشته باشند و حقوق آنها حفظ شود.
 5. شفافیت اطلاعات: بررسی سطح شفافیت اطلاعات مالی و عملکرد شرکت به نشانگر حاکمیت درست می‌باشد. شرکت باید اطلاعات مالی و عملکرد خود را به صورت دقیق، کامل و به موقع منتشر کند.
 6. رابطه با سایر ذینفعان: بررسی رابطه شرکت با سایر ذینفعان مانند کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان و جامعه می‌تواند به تشخیص حاکمیت درست کمک کند. احترام به حقوق و منافع ذینفعان و تعامل مؤثر با آنها نشانگر حاکمیت درست است.

تاثیر نبود حاکمیت بر شرکت‌ها

عدم وجود حاکمیت یا نقص در حاکمیت شرکتی می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر شرکت‌ها داشته باشد. در زیر تعدادی از این تأثیرات را نام می‌برم:

 1. تصمیمات ناپایدار
 2. فساد و تقلب
 3. افت اعتماد سهامداران و سایر ذینفعان
 4. عدم کارآمدی و بهره‌وری
 5. کاهش ارزش سهام
 6. افت نظام داخلی و فرهنگ سازمانی

خلاصه‌ای از مقاله حاکمیت 

ممنون که تا انتها همراه من در دانشگاه کسب و کار بودید. تلاش کردم تا یک مقاله کامل را در اختیار شما قرار دهم. در ادامه به چکیده‌ای از این مقاله اشاره می‌کنم:

حاکمیت سیستمی است که روابط و نهادهایی را بین سهامداران، مدیران، هیئت مدیره و سایر ذینفعان شرکت تنظیم می‌کند. هدف حاکمیت ایجاد توازن و تضمین حقوق و منافع تمامی ذینفعان است. همچنین حاکمیت بر اصولی مانند شفافیت، پاسخگویی، عدالت، شفافیت، تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها، نظارت و حسابرسی قوی، مشارکت سهامداران و حقوق آنها تکیه می‌کند.

این سیستم باعث می‌شود تا تصمیمات شرکت با توجه به منافع تمامی ذینفعان و به منظور ایجاد ارزش برای شرکت اتخاذ شود. از طریق حاکمیت شرکتی، مدیران مسئولیت خود را در قبال اعمال و عملکرد شرکت به سهامداران می‌دهند و اعتماد عمومی و اعتماد سرمایه‌گذاران در شرکت را تأمین می‌کنند. بنابراین، حاکمیت شرکتی از اهمیت بسیاری برخوردار است و به عنوان یک سیستم کلی، اساسی برای پایداری و موفقیت شرکت‌ها محسوب می‌شود.

شما می‌توانید در سایت دانشگاه کسب و کار مقالات زیادی در در خصوص مدیریت و رهبری شرکت‌ و کسب و کارها بخوانید. مطالعه این مقالات باعث می‌شود دیدگاه بازتری نسبت به تجارت و راه‌اندازی کسب و کار جدید پیدا کنید. همچنین شما می‌توانید سوالات خود را در بخش نظرات از ما بپرسید و ما در اسرع وقت به آنها پاسخ خواهیم داد.

Leave a comment