مطالعه جدید در نهاد اجتماعیکد اول دختران“این را نشان داد 40 درصدی از زنان کارآفرین در حین حضور در پست های رهبری و مدیریت با تبعیض جنسیتی مواجه شدند. همچنین 61 درصدی از این افراد موافق بودند که کلیشه‌های جنسیتی زیادی در مورد چالش‌هایی که زنان هنگام تصدی پست‌های ارشد با آن مواجه هستند وجود دارد و قوانین رهبری همچنان به نفع مردان است.

تبعیض جنسیتی برای زنان کارآفرین

وقتی از جامعه Code First Girls در مورد موانع رهبری کسب و کار پرسیده شد، بیش از نیمی از آنها اعتماد به نفس را بزرگترین چالش پیش روی زنان کارآفرین امروزی ذکر کردند.

این نتایج به دنبال مطالعه اخیر در مجله استملتی مبتکرو نشان داد که نرخ گردش مالی اولیه برای مؤسسان زن در شرکت های تمام وقت 10 هزار پوند کمتر از مردان بر اساس این تحقیق، بنیانگذاران مرد در سال اول انتظار می رود 35000 پوند درآمد در حالی که این رقم برای زنان است 25000 پوند است.

در حالی که بررسی سالانه کسب و کارهای کوچک دولت این را نشان می دهد 18 درصد شرکت‌های کوچک و متوسط ​​توسط زنان رهبری می‌شوند، واضح است که صنعت باید زنان را در چنین نقش‌هایی تشویق و حمایت کند تا شکاف جنسیتی در رهبری را کاهش دهد.

آیا چالش های کارآفرینی برای زنان و مردان یکسان است؟

آنا بریلزفورد، مدیر اجرایی Girls First، در مورد نتایج این نظرسنجی اظهار داشت: «زنان در کارآفرینی با چالش‌های منحصربه‌فرد مبتنی بر جنسیت روبرو هستند. اختلاف دستمزدها منجر به شبکه های ایمنی مالی کوچکتر برای مشاغل جدید می شود. علاوه بر این، عدم اعتماد به نفس در مهارت‌ها و توانایی‌هایشان مانع رشد آن‌ها می‌شود و فقدان الگوهای موفق، زنان را از این باور باز می‌دارد که می‌توانند رهبران تجاری موفقی باشند.»

وی افزود: در زمان بحران اقتصادی، اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است که زنان را در رهبری کسب و کار تشویق و حمایت کنیم. با افزایش دسترسی به منابع مالی، برنامه های ارجاع زنان و آموزش تخصصیما می توانیم به کارآفرینان زن کمک کنیم تا کسب و کار خود را با همان سرعتی که همتایان مرد خود راه اندازی کرده و رشد دهند.”