رهبران بانفوذ فناوری و سایر چهره‌های عمومی برجسته سال‌ها در مورد خطرات احتمالی فناوری هوش مصنوعی هشدار می‌دهند. از جمله ایلان ماسک که هرگز در این مورد سکوت نکرده است.

ایلان ماسک در مصاحبه اخیر خود پیش بینی کرد که این فناوری به زودی می تواند حتی باهوش ترین افراد را نیز شکست دهد. او در یک مصاحبه زنده در اینترنت وب سایت X صاحب آن، اس نیکولای تانگن مدیر عامل مدیریت سرمایه گذاری بانک نروژی در مورد پیشرفت های بالقوه فناوری هوش مصنوعی صحبت می کند.

هوش مصنوعی از ذهن انسان پیشی می گیرد!

ایلان ماسک در مصاحبه اخیر خود گفت: «هوش مصنوعی سریع‌ترین فناوری در حال رشدی است که تا به حال دیده‌ام. حدس من این است که تا پایان سال آینده نوعی هوش مصنوعی خواهیم داشت که از هر انسان دیگری هوشمندتر است.

او ادامه داد که تقاضا برای چیپس و برق ممکن است پیشرفت او را اندکی محدود کند. در سال 2023ماسک پیش بینی می کند که پنج تا شش سال طول می کشد تا به هوش مصنوعی فوق العاده دست پیدا کنیم. وی پس از مدتی این پیش بینی را با نموداری از پیشرفت این فناوری در دو دهه گذشته دنبال کرد و گفت:این عکس همه چیز را توضیح می دهد

شکایات از صاحبان OpenAI

ایلان ماسک اخیرا با هم بودند سام آلتمن و گرگ بروکمن OpenAI (خالق ChatGPT) را تأسیس کرد. او ماه گذشته از آنها شکایت کرد و ادعا کرد که “با تلاش برای موفقیت تجاری به جای استفاده از فناوری شرکت برای نفع بشریتمعاهده خلقت را زیر پا گذاشته اند.

ماسک همچنین سپتامبر گذشته همراه با غول های فناوری دیگر مانند ساندار پیچای مدیر عامل گوگل و مارک زاکربرگ مدیر عامل متا، در نشست هوش مصنوعی دولت آمریکا درباره لزوم قانون گذاری صحبت کرد. ماسک پس از این دیدار به خبرنگاران گفت:

«احتمال کمی وجود دارد که هوش مصنوعی همه ما را نابود کند. به نظر من این امکان کم است، اما وجود دارد. عواقب اشتباه در هوش مصنوعی جدی است و باید قوانین خاصی برای آن وضع شود.

هوش مصنوعی از درک احساسات دور است!

مطالعه اخیر توسط خدمات مشاوره تاتا یک نظرسنجی از 21 آینده پژوه شرکتی نشان داد که ابرهوشی جایی نیست که بیشتر آن ها هوش مصنوعی را دنبال کنند.

برنارد مار، آینده پژوه و نویسنده، اوایل این هفته به CNBC او گفت: “اگرچه ما با هوش مصنوعی با احساسات انسانی فاصله زیادی داریم، اما فناوری هوش مصنوعی در انجام کارهایی که در گذشته فقط انسان ها می توانستند انجام دهند بسیار بسیار خوب شده است.”