مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی یا یک کد اخلاقی‌ شخصی می‌تواند به عنوان راهنمای قضاوت بین درست و غلط در زندگی روزمره شما باشد. اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار در اصل مشابه اخلاق شخصی است، اما پیامدهای بسیار گسترده‌تری دارد. چنان‌که تصمیمات مرتبط با کاری که توسط یک کارگر در طبقه فروش یا مدیر اجرایی در دفترکار گرفته‌ می شود، معمولاً توسط تعداد بسیار بیشتری از افراد قضاوت می‌شود تا تصمیمات شخصی. بنابراین، تاثیرپذیری سرنوشت یک کارمند و شاید سر‌نوشت سازمان، می‌تواند بر اساس یکپارچگی درک شده‌ از تصمیمات اتخاذ شده‌ در محل کار افزایش یا کاهش یابد.

به عبارت دیگر، اخلاق شرکت می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت یک تجارت داشته‌ باشد. به عنوان مثال، با درگیر شدن‌ در شیوه‌های تجاری غیرمنصفانه یا مشکوک صرفاً به خاطر سود، یک مدیر تجاری بیش از حد جاه‌طلب که به اخلاق کسب‌وکار توجه چندانی نمی‌کند دچار فاجعه می‌شود. اگرچه نتیجه ممکن است در کوتاه مدت بهبود یابد، پیامدهای بلندمدت ناشی از عدم تایید سازمانی و احتمالاً عمومی ممکن است برای شهرت اجرایی و موفقیت پایدار سازمان نیز کشنده باشد.

همانطور که وارن بافت، سرمایه‌گذار و نجیب‌زاده آمریکایی توصیه می‌کند: “20 سال طول می‌کشد تا یک شهرت ایجاد شود و فقط پنج دقیقه طو‌ل می‌کشد‌ تا آن را از بین ببریم. اگر به این فکر کنید، کارها را متفاوت انجام خواهید داد.” به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که رعایت اصول اخلاقی در کسب‌وکارها از اهمیت زیادی برخوردار است. ما قصد داریم در این مقاله از دانشگاه کسب و کار به تعریفی از اخلاق‌ حرفه‌ای بپردازیم و علل اهمیت‌ آن را بررسی کنیم.

اخلاق حرفه‌ای چیست؟

رفتار اخلاقی را نمی‌توان لزوماً با یک مجموعه از اعمال یا ارزش‌های اخلاقی تعریف کرد. همانطور که توسط دایره المعارف بریتانیکا تعریف شده است، اخلاق رشته‌ای ا‌ست که به آنچه از نظر اخلاقی خوب و بد یا درست و نادرست است‌‌ مربوط می شود. در واقع اخلاق‌‌ یک دانش واقعی نیست (آن گونه که علوم و سایر شاخه‌های تحقیق هستند) بلکه عاملی ا‌ست‌ که با تعیین ماهیت نظریه‌های هنجاری و به کارگیری این مجموعه اصول در مسائل اخلاقی مشخص می‌شود.

  • اخلاق حرفه‌ای‌ در تجارت و کسب و کار

برخی از اصول اخلاقی وجود دارند که عموماً مورد توافق قرار گرفته‌اند، مانند این‌که کشتن‌ شخص دیگری اشتباه است، بازگرداندن‌ کیف پول گمشده خوب است‌، زباله ریختن بد است‌‌ و… با این حال احتمالا شخصا و در تجارت با موقعیت‌هایی مواجه می‌شوید که انتخاب خوب یا بد چندان واضح نیست.

وقتی صحبت از تجارت به میان می‌آید، رفتار اخلاقی را می‌توان با اصول اساسی کسب‌وکار، اخلاقیات خاص شرکت و کدهای رفتاری خاص برای صنایع مختلف تعیین کرد. اصول اولیه کسب و کار می‌گوید که شما باید یک محصول با کیفیت ایجاد کنید و دستمزد منصفانه‌ای به کارمندان خود بپردازید. اخلاق تجاری و حرفه‌ای در این موارد می‌تواند این باشد که شما نباید محصول خود را به دروغ تبلیغ کنید‌ و نبا‌ید برای یک نژاد یا جنسیت ارزش بیشتری قائل شوید.

اخلاق حرفه‌ای ممکن است حکم کند که این کسب‌وکار با شبکه‌هایی که دارای دیدگاه‌های سیاسی خاصی هستند تبلیغات نکند یا حقوق مدیران شرکت به اطلاع عموم نرسد. نوع دیگری از نمونه‌های اخلاقی کسب‌وکار، کدهای اخلاقی خاصی است که اغلب مختص حرفه‌های مختلف است. به عنوان مثال، مشاوران مالی چیزی به نام “وظیفه امانتداری” دارند که یک الزام قانونی برای عمل در راستای بهترین منافع مشتریانشان است.

  • اخلاق حرفه‌ای در مسیر موفقیت پایدار

جاه طلبی، رقابت پذیری و آگاهی از بازار ویژگی‌های مهمی برای موفقیت هستند، اما باید توسط یک هسته داخلی قوی از اصول اخلاقی هدایت شوند. برای دستیابی به موفقیت پایدار و مطمئن، سازمانها به همه پرسنل خود نیاز دارند تا تصمیمات اخلاقی درستی در مورد عملکرد شغلی و رفتار شخصی بگیرند. این عملکرد، به ویژه در زمانی که ریسک‌های مسیر زیاد است و نظارت چندانی وجود ندارد دشوار است.

برای کمک به ایجاد انتظارات شرکت، یک مدیر اجرایی با قدردانی ذاتی برای ارزش‌های اخلاقی می‌تواند به ارتقای محیطی خیرخواهانه کمک کند که در آن رفتار اخلاقی تشویق و پرورش می‌یابد. در واقع اغلب از رهبران کسب‌وکار متعهد به تعالی شخصی و سازمانی خواسته می‌شود تا مجموعه‌ای از شیوه‌های تجاری اخلاقی خاص شرکت را تعریف کنند تا به کارکنان کمک کنند‌ اصولی را که بر اساس آن‌ها قضاوت می‌شوند را درک کنند‌‌. پس از توسعه و اجرا، این مجموعه از اصول راهی به سوی موفقیت پایدار و مطمئن ارائه می‌دهند.

12 اصل اخلاق حرفه‌ای برای صاحبان شرکت‌ها و کسب و کارها

در زیر 12 اصل مهم اخلاق حرفه‌ای برای کمک به ارائه راهنمایی قوی برای شیوه‌های تجاری اخلاقی ارائه شده‌ است. همراه با این اصول جزئیاتی وجود دارد که بر روش‌هایی تمرکز دارند که هر اصل را هم توسط کسب و کار به عنوان یک کل و هم توسط‌ تک تک کارکنان نمایش می‌دهد.

1. صداقت

همه‌ی کارکنان شرکت باید متعهد به گفتن‌ حقیقت در اشکال ارتباطی مختلف و در تمام اقدامات باشند. این مورد هرگز شامل مواردی چون؛ نگفتن‌ عمدی حقایق جزئی، حذف گزینشی اطلاعات و ارائه نادرست یا اغراق‌آمیز اخبار نمی‌شود. صداقت در کسب و کار به معنای به اشتراک گذاشتن‌ مطمئن اخبار خوب و بد با صراحت یکسان است.

2. انصاف

تمام معاملات و روابط موجود در شرکت‌ها باید مبتنی بر تعهد آگاهانه به انصاف باشد؛ یعنی باید با دیگران همانطور رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود. انصاف‌ مستلزم رفتار یکسان و مودبانه با همه‌ی افراد است. پس هرگز از اعمال قدرت خودسرانه بر کارکنان و استفاده از ضعف‌ها یا اشتباهات آن‌ها به نفع شخصی یا شرکتی استفاده نکنید.

3. رهبری

یکی دیگر از اصول مهم اخلاق حرفه‌ای، رهبری آگاهانه برای حفظ تعهد اخلاقی کارکنان و تلاش برای رساندن‌ آن‌ها به یک پیشرفت جمعی و همگانی است. رهبران کسب‌ و کارها باید در تصمیم‌گیری‌های خود اصول‌ اخلاقی‌ را رعایت کنند و با بهبود مستمر کارایی عملیاتی، رضایت کارکنان و تایید مشتری سرعت رشد کسب و کار را افزایش دهند.

4. یکپارچگی

سازمان‌ها و پرسنل یکپارچگی سازمان را از طریق سازگاری بین اعمال و کلماتی که اعتماد و اعتبار را القا می‌کند، نشان می‌دهند. این مورد همچنین به معنای عمل به وعده‌ها، رعایت تعهدات، رعایت‌ ضرب‌الاجل‌ها و امتناع از شرکت در فعالیت‌های نادرست یا معاملات تجاری مخرب است.

5. شفقت

ایجاد یک محیط تجاری با همدلی و شفقت مستلزم تعهد به مهربانی و مراقبت نسبت به همه‌ی پرسنل، شرکای تجاری و مشتریان است. اهداف تجاری باید خیرخواهانه باشد و با صرف زمان کافی برای درک نیازها و حساسیت‌های دیگران، از جمله جامعه محلی، تضمین شود.

6. احترام

احترا‌‌م‌ با تعهد کامل به حقوق بشر، کرامت، استقلال، منافع و حریم خصوصی همه پرسنل نشان داده می‌شود. احترام در اخلاق حرفه‌ای به معنای شناخت این است که همه برای به اشتراک گذاشتن‌ ایده‌ها و نظرات، بدون ترس از هرگونه مجازات یا تبعیض، سزاوار احتر‌ام و حمایت یکسان هستند.

7. مسئولیت پذیری

کارمندان با در دست گرفتن مالکیت کامل بر مشاغل خود مسئولیت‌پذیری خویش را نشان می‌دهند و تلاش می‌کنند از پیامدهای عاطفی، مالی و تجاری اقدامات خود آگاه باشند. علاوه بر این، جدی گرفتن‌ مسئولیت‌ها توسط کارکنان، بلوغ و توانایی آن‌ها را برای انجام یک کار بدون نیاز به نظارت دقیق نیز نشان می‌دهد.

8. وفاداری

وفاداری کارکنان با افشا نکردن‌ اطلاعاتی که به طور محرمانه آموخته شده‌ و با وفادار ماندن‌ به همکاران، مشتریان، شرکای تجاری و تامین کنندگان ثابت می‌شود. کارمندان وفادار‌ از تضاد منافع اجتناب می‌کنند و به ایجاد و‌ حفظ شهرت خوب شرکت و‌‌ به تقویت روحیه همکاران خود کمک می‌‌کنند.

9. قانون مداری

سازمان‌ها و کارکنان آن‌ها باید به طور کامل از کلیه قوانین و کدهای قابل اجرا در سازمان‌های محلی، ایالتی و فدرال پیروی کنند. مشاغل و پرسنل مطیع قانون همچنین به مقررات صنعت و تجارت، استانداردهای بازار و هرگونه سیاست و رویه اجباری سازمانی دیگر نیز پایبند هستند.

10. پاسخگویی

مسئولیت پذیری مستلزم تعهد کامل افراد به کیفیت اخلاقی تمام تصمیمات، اقدامات و روابط است. انتظارات بالا برای اصول رفتار اخلاقی، زمانی که یک سازمان و پرسنل آن در قبال سایر کارکنان، مصرف کنندگان، جامعه محلی و عموم مردم به طور کلی پاسخگو باشند، باعث ایجاد اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار می‌شود.

11. شفافیت

تعهد به شفافیت مستلزم در دسترس قرار دادن‌ اطلاعات و سیاست‌های تجاری در اختیار گروه‌های مناسب مانند سرمایه‌گذاران مالی، پرسنل و مصرف‌کنندگان است. این مورد در سازمان‌ها، به عنوان مثال شامل ایجاد معیارهای مشترک برای افزایش قیمت، دستمزد، استخدام، اعطای ترفیع، رسیدگی به تخلفات در محل کار و اخراج کارکنان است.

12. آگاهی زیست محیطی

سازمان‌ها و پرسنل با کمک به کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی جهانی تعهد خود را به محیط زیست و حفط سلامت آن نشان می‌دهند. اقدامات سودمند برای رعایت این مورد شامل مواردی چون کاهش اثرات منفی زیست ‌محیطی کسب‌وکار با بهبود بهره‌وری انرژی برای کمک به کاهش انتشار کربن، کا‌هش مصرف آب و کاهش‌ ضایعات است.

مواردی از دوراهی‌های اخلاق حرفه‌ای در مشاغل مختلف

برای همه‌ی افراد ممکن است گاهی شرایطی پیش بیاید که طی آن مجبور شود بین رعایت اصول اخلاقی و منافع شخصی یک مورد را انتخاب کند. اصل مهم این است که فرد تحت هر شرایطی اصول درست اخلاقی‌ را رعایت کند؛ در غیر این صورت ممکن است‌ خطاهای جبران‌ناپذیری برای خود و سازمان ایجاد کند. به این شرایط در کسب‌وکارهای مختلف دقت کنید تا مفهوم رعایت اخلاق‌ حرفه‌ای را کاملا متوجه شوید:

یک حسابدار از طرف ارشد خود تحت فشار قرار می‌گیرد تا حجم زیادی از معاملات متقلبانه در هزینه‌های عملیاتی را به دروغ به عنوان دارایی شرکت طبقه‌بندی کند. او ممکن است در صورت امتناع از انجام این کار انتظارات رئیس خود را برآورده نکند، اما آشکارا با انجام چنین عملی از اصول اساسی اخلاق حرفه‌ای منحرف می‌شود.

پدرشوهر یک مهندس که سرمایه گذاری سودجو است از او می‌خواهد تا معیارهای ارزیابی مناقصه یک پروژه ساختمانی تحت نظارت خود را افشا کند. این فرد در صورت قبول درخواست پدرشوهرش ممکن است نسبت به سایر مناقصه‌گران دچار بی‌انصافی و بی‌عدالتی شود، در حالی که در صورت رد کردن‌ درخواست او ممکن است رابطه‌ی آن‌ها به خطر بیفتد.

یک مدیر بانک در صورتی که درخواست افتتاح حساب بانکی نادرست توسط دوستش را تأیید کند، توسط یک مشتری باسابقه و مهم، عضویت باشگاه گلف را دریافت می‌کند. رد پیشنهاد ممکن است او را در معرض خطر از دست دادن‌ مشتری طولانی‌مدت بانک‌ قرار دهد، در حالی که پذیرش پیشنهاد او ممکن است ناقض مقررات با‌نک یا قوانین ضد فساد باشد.

  • مدیریت ساختمان

یک کارگر نظافتچی که به دنبال کار در یک شهرک مسکونی است با سرکارگری روبه‌رو می‌شود که از او درخواست رشوه می‌کند. این کارگر‌ در صورت امتناع از دادن‌ حق‌الزحمه ممکن است شغلی را بدست نیاورد، اما در صورت موافقت با این کار ممکن‌ است‌ به دلیل پرداخت رشوه دستگیر شود.

  • کارمند ارتباط با مشتری

مدیر ارتباط با مشتری یک باشگاه معتبر به سرپرست آن‌جا دستور می‌دهد تا برخی از درخواست‌های عضویت غیرقابل صلاحیت را تأیید کند. در حالی که امتناع از پیروی ا‌ز دستورالعمل‌های مدیر ممکن است روی شغل او تأثیر بگذارد، اگر مطابق دستور او درخواست‌های افراد فاقد صلاحیت پذیرفته شود نیز برای سایر متقاضیان ناعادلانه است.

  • مدیریت کسب و کار

یک منشی از طرف همکارش به مسئول قسمت وام پیشنهاد می‌کند تا در صورت چشم پوشی از ادعاهای دروغین بازپرداخت همکار، به او کمک کند تا بر مشکلات مالی غلبه کند. پذیرش وام ممکن است استرس مالی او را کاهش دهد، در حالی که اگر چشمش را بر ادعاهای نادرست ببندد ممکن است قوانین را زیر پا بگذارد.

انواع اصول اخلاقی در کسب و کار

تئوری‌های متعددی در رابطه با اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار وجود دارد و انواع مختلفی را میتوان در آن یافت. در واقع آنچه یک کسب و کار را از سایر کسب‌وکارها متمایز می‌کند، شیوه‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی، شفافیت و قابل اعتماد بودن‌ آن‌، رعایت انصاف و شیوه‌های تکنولوژیکی موجود در آ‌ن است.

از این موارد به عنوان اخلاق تجاری یا حرفه‌ای در کسب و کار یاد می‌شود که ما در ادامه‌ی این مقاله به معرفی برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

1.‌ مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) مفهومی است که نیازهای ذینفعان را برآورده می‌کند و در عین حال تأثیر برآورده شدن‌ این نیازها بر کارکنان، محیط زیست، جامعه و محیطی را که کسب و کار در آن فعالیت می‌کند، در نظر می‌گیرد.

البته در این میان امور مالی و سود نیز مهم هستند، اما باید در درجه دوم رفاه جامعه، مشتریان و کارکنان قرار بگیرند؛ زیرا محققان در مطالعات خود به این نتیجه رسیده‌اند که رعایت حاکمیت شرکتی و شیوه‌های اخلاقی می‌تواند عملکرد مالی کسب و کار را افزایش دهد.

2. شفافیت و اعتماد

برای شرکت‌ها ضروری است اطمینان حاصل کنند که عملکرد مالی خود را به شیوه‌ای شفاف گزارش می‌کنند. این نه تنها در مورد گزارش‌های مالی‌ مورد نیاز، بلکه به طور کلی درباره‌ی تمام گزارش‌ها صدق می‌کند. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت‌‌ها گزارش‌‌های سالانه را برای سهامداران خود منتشر می‌‌کنند.

بیشتر این گزارش‌‌ها نه تنها شامل گزا‌رش‌های ارائه‌شده به تنظیم‌کننده‌ها هستند، بلکه چگونگی و چرایی تصمیم‌گیری‌ها، تحقق اهداف و عوامل مؤثر بر عملکرد را نیز تشریح می‌کنند‌. در واقع مدیرعامل‌ها خلاصه‌ای از عملکرد سالانه شرکت را در این گز‌ارش‌ها‌ می‌نویسند و چشم اندازهای کلی خود را ارائه می‌دهند.

بیانیه‌های مطبوعاتی نیز روش دیگری است که شرکت‌ها می‌توانند با تکیه بر آن‌ها شفاف و قابل اعتماد باشند. به این ترتیب مطابق با اخلاق حرفه‌ای، باید تمام رویدادهای مهم برای سرمایه گذاران و مشتریان منتشر شود، صرف نظر از اینکه آن خبر خوب یا بد باشد.

3. رویه‌های فناورانه و اخلاق

استفاده روزافزون از فناوری در همه‌ی اشکال آن در عملیات تجاری به طور ذاتی با نیاز یک کسب و کار همراه است. این کار از این جهت است که مدیران کسب‌وکار اطمینان حاصل کنند که فناوری و اطلاعات جمع‌آوری شده‌ در سازمان از نظر اخلاقی درست است.

علاوه بر این آن‌ها باید مطمئن شوند که این فناوری تا حد توان خود ایمن است. به خصوص از آن جهت که بسیاری از کسب و کارها اطلاعات مشتریان را ذخیره می‌کنند و داده‌هایی را جمع‌آوری می‌کنند‌ که‌ افرادی که دارای اهداف پلید هستند به راحتی می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.

4. رعایت انصاف

محل کار باید برای همه‌ی کارکنان بدون در نظر گرفتن‌ نژاد، مذهب، عقاید، سن یا هویت، فراگیر، متنوع و منصفانه باشد. یک محیط کاری منصفانه جایی است که هرکسی می‌تواند در آن رشد کند، ارتقا یابد و به روش‌های خود موفق شود. این یکی از مهم‌ترین انواع اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار است که رعایت آن تا حد زیادی اهمیت دارد.

چگونه اخلاق خوب را در کسب و کار پیاده کنیم؟

ایجاد محیطی منطبق با رفتار اخلاقی و تصمیم‌گیری درست نیازمند زمان و تلاش است. اصول خاصی وجود دارد که به مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کند بتوانند نکات مهم اخلاق حرفه‌ای را در محیط کار پیاده کنند:

← اکثر شرکت‌ها برای اعمال رفتار اخلاقی نیاز به ایجاد کد رفتاری یا اخلاقی، اصول راهنما، رویه‌های گزارش‌دهی و برنامه‌های آموزشی دارند. یعنی باید در ابتدا برنامه و قوانین خاصی را طراحی کنند و در آن به شرح اصول اخلاقی مدنظر خود بپردازند.

←پس از تعریف رفتار و اجرای برنامه‌ها، ارتباط مستمر با کارکنان حیاتی می‌شود. رهبران باید دائماً کارمندان را تشویق کنند تا رفتارهای نگران کننده‌ در محیط را گزارش کنند. علاوه بر این، باید این‌ اطمینان وجود داشته‌ باشد که افشاگران با اقدامات خصمانه و انتقام‌جویانه دیگران روبه‌رو نخواهند شد. زیرا هنگام جلوگیری از رفتار غیراخلاقی و ترمیم عوارض جانبی نامطلوب آن، شرکت‌ها اغلب به مدیران و کارمندان نگاه می‌کنند تا هر اتفاقی را که مشاهده یا تجربه می‌کنند گزارش دهند. با این حال، وجود برخی از موانع در فرهنگ شرکت‌ (مانند ترس از تلافی برای گزارش تخلف) می‌تواند از وقوع این اتفاق جلوگیری کند.

← شرکت‌ها باید با تقویت این ایده که گزارش تخلف مشکوک برای شرکت سودمند است، در جهت بهبود فرهنگ شرکتی خود تلاش کنند. علاوه بر این، آنها باید شجاعت کارمند در تهیه گزارش را تصدیق کرده و به آنها پاداش دهند.

←قرار دادن‌ یک سیستم تشویق و پاداش مناسب در محل کار نیز از دیگر اقداماتی است که موجب پیاده‌سازی اصول اخلاق حرفه‌ای در کسب و کار می‌شود. مدیران و صاحبان شرکت‌ها باید در دوره‌های مختلف از کارکنانی که اصول اخلاقی را رعایت می‌کنند در مقابل دیگران تجلیل کرده‌ و اقدامات آن‌ها را با مواردی چون اضافه حقوق، در نظر گرفتن‌ مرخصی یا ترفیع درجه جبران نمایند.

چرا اخلاق حرفه‌ای برای شرکت‌ها مهم است؟

رعایت اخلاق حرفه‌ای اهمیت زیادی برای سازمان‌ها و کسب و کارهای مختلف دارد. چنان‌که بسیاری از سازمان‌ها‌ برای کارکنان خود فهرستی از اصول اخلاقی تهیه می‌کنند تا با رعایت آن بتوانند به قوانین شرکت پایبند باشند. برخی از مهم‌ترین دلایل این کار عبارت است از:

1.‌ ایجاد شهرت برای جذب سرمایه گذاران و مشتریان

شرکتی که با استانداردهای اخلاقی بالا کار می‌کند، شهرت و تصویر مثبتی در بازار به دست می‌آورد. از این رو مهم‌ترین مزیت رعایت اخلاق حرفه‌ای را میتوان مواردی چون جذب سرمایه‌گذاران، القای اعتماد و اطمینان به مشتری و افزایش رضایت شریک‌ها و مشتریان دانست.

علاوه بر این، تعاریف خوب مشتریان وفادار و قدردانی آن‌ها موثرترین تبلیغات برای پیشرفت کسب و کارها محسوب می‌شوند.

2. افزایش بهره‌وری و روحیه کارکنان

هنگامی که یک شرکت به شیوه‌ای اخلاقی عمل می‌کند و فرهنگ کاری اخلاق‌محور را پرورش می‌دهد، کارمندان آن می‌توانند با رعایت اصول اخلاق تجاری به عنوان اصو‌ل راهنما تصمیمات بهتر و سریع‌تری بگیرند. در نتیجه میزان بهره‌وری و روحیه کارکنان افزایش می‌یابد و مستقیما بر پیشرفت شرکت تاثیر می‌گذارد.

3. حفظ کارکنان وفادار

کارمندانی که برای شرکتی کار می‌کنند که استانداردهای بالایی از اخلاق تجاری را در تمام جنبه‌های عملیات می‌طلبد، احتمالاً وظایف شغلی خود را صادقانه انجام می‌دهند و به آن سازمان وفادار می‌مانند. در نتیجه تعداد کارکنان وفادار شرکت افزایش می‌یابد و تعاملات دوطرفه‌ی آن‌ها موجب حفظ کسب و کار در درازمدت می‌شود.

4. پایداری و دوام شرکت و کسب و‌‌ کار

رعایت شیوه‌های اخلاقی خوب به محافظت از شرکت در برابر تقلب و سوءرفتار کارمندان و شرکا کمک می‌کند و در نتیجه از سودهای به دست آمده‌ی آن شر‌کت محافظت می‌کند. در نتیجه شرکت‌هایی با استانداردهای بالای اخلاق حرفه‌ای تمایل دارند با تکیه بر پایداری طولانی مدت خود پیشرفت کنند.

سخن پایانی

اخلاق حرفه‌ای یکی از شاخصه‌های مهمی است که رعایت آن در سازمان‌ها و مشاغل مختلف اهمیت زیادی دارد. اخلاق‌ حرفه‌ای‌ شامل اصول خاصی است که هم برای منفعت شرکت و کسب و‌‌ کار اهمیت دارد و هم‌ موجب تعالی و‌ رشد افراد و‌‌‌‌ کارکنان می‌شود. برخی از این اصو‌ل شامل مواردی چون انصاف، صداقت، وفاداری، مسئولیت پذیری، شفافیت و… است.

ما در این مقاله از دانشگاه کسب و کار به معرفی دوازده مورد از این اصول پرداختیم و برخی از دلایل نیاز به آن در کسب و کارها را شرح دادیم. علاوه بر این شرح دادیم که صاحبان شرکت‌ها چگونه می‌توانند این اصول‌ اخلاقی‌ را در کسب‌وکار خود پیاده کنند. نظر شما درباره اهمیت اخلاق حرفه‌ای و اصول آن چیست؟ شما به عنوان یک صاحب کسب و کار تا چه حد به رعایت این موارد پایبند هستید؟

Leave a comment