شرکت‌ها طبق قانون تجارت به هفت دسته تقسیم می‌شوند و هر یک از انواع شرکت برای ثبت، نیاز به مدارک خاصی دارند. همچنین مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت، با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن آن نیز متفاوت است.

در حقیقت تهیه مدارک مورد نیاز ثبت شرکت‌ها ، اولین گام و مهم‌ترین بخش می‌باشد. در صورتی که هر یک از مدارک مورد نیاز برای انواع شرکت در دسترس نباشند، دریافت گواهی ثبت شرکت مورد نظر، حاصل نخواهد شد. در نتیجه این مسئله بسیار حائز اهمیت است.

در این مقاله از آگاه ثبت به ارائه اصلی‌ترین مدارک ثبت شرکت در انواع مختلف پرداخته شده است. در صورتی که می‌خواهید مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مورد نظر خود را بیابید، تا انتها این مقاله را بخوانید.

انواع شرکت‌های قابل ثبت در ایران

همانطور که گفته شده، بر اساس ماده 20 قانون تجارت، هفت نوع شرکت قابل ثبت هستند. این هفت قسم عبارت‌اند از:

 • شرکت‌های سهامی (خاص و عام)
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی

در ادامه به تعریف هریک از انواع شرکت پرداخته و مدارک مورد نیاز آن‌ها را که قانون تجارت برای هر یک در نظر گرفته است، ذکر شده است.

ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام با ارائه سهم به عموم مردم همراه می‌باشد. در این نوع شرکت‌ها، بخشی از سرمایه توسط واگذاری سهام به مردم تأمین می‌شود و نیاز به تهیه مدارک و طی کردن مراحل خاصی دارد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام

 • دو نسخه از اساسنامه شرکت
 • دو نسخه از اظهارنامه
 • دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
 • دو نسخه از صورتجلسه هیئت مدیره
 • آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه مشخص شده
 • یک نسخه از کپی شناسنامه هیئت مدیره
 • یک نسخه از برگ نمایندگی (برای اشخاص حقوقی)
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه شرکت
 • مجوز و یا موافقت اصولی و یا مجوز از مراجع ذی‌صلاح (در صورت نیاز)

شاید برای شما سؤال ایجاد شود که اساسنامه و اظهارنامه شرکت چیست و شامل چه می‌شود؟ در ادامه تعریف هر یک ارائه شده است.

اساسنامه شرکت چیست؟

در اساسنامه شرکت‌های تجاری، اساس تشکیلات و طرز اداره و فعالیت شرکت تعیین می‌شود. نمی‌توان اساسنامه شرکت را طبق قرارداد تشریح کرد، زیرا در قرارداد، رضایت کلیه طرفین قرارداد برای تصویب یا تغییر آن الزامی است.

اگر قانون تجارت، تصویب اساسنامه را به اکثریت تعیین کند، بنابراین مقررات مربوط به عقد و قرارداد درباره شرکت‌های سهامی صادق نیست و باید شرکت را یک سازمان حقوقی مستقل در نظر گرفت که قانون برای آن قوانین و مقرراتی وضع کرده است.

با توجه به این نکات، اساسنامه مدرکی بسیار مهم است، اما لازم به ذکر است که اساسنامه غیر قابل تغییر نیست، بلکه می‌توان آن را در مواقع ضروری، بنا به دستور مجمع عمومی فوق العاده، در صورتی که با مفاد قانون تجارت مغایرت نداشته باشد، هر یک از بندهای آن را تغییر داد.

بیشتر بخوانید : ثبت شرکت، راهنمای مراحل و شرایط

اظهارنامه چیست؟

این مدرک در حقیقت سندی است که جهت ثبت شرکت سهامی عام و خاص تنظیم می‌شود. مفاد اظهارنامه باید از سمت مؤسسان طبق ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دو نسخه تهیه و تنظیم شود.

در اظهارنامه اطلاعات زیاد و جامعی ثبت می‌شوند. این اطلاعات شامل نام شرکت، موضوع شرکت، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و نشانی شعبه آن، تعیین تعداد سهام و مبلغ اسمی آن و تعیین نوع آن، سرمایه شرکت به تفکیک نقدی و غیر نقدی، تعیین مبلغ پرداخت شده برای هر سهم و نحوه باز پرداخت بقیه مبلغ اسمی حداکثر ظرف 5 سال، نحوه تغییر اساسنامه و …

ثبت شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص، سرمایه افراد به تعدادی سهم تبدیل می‌شود. هر سرمایه‌گذاری طبق تعداد سهمی که دارد، مسئولیت مشخصی نیز خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

 • دو برگ اظهارنامه شرکت
 • دو جلد اساسنامه شرکت
 • دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
 • دو نسخه از صورتجلسه هیئت مدیره با امضای مدیران منتخب
 • کپی شناسنامه و کارت ملی (برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی) همه اعضای هیئت مدیره، سهامداران و بازرسین
 • گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در آن افتتاح شده
 • تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (در صورتی که سرمایه شرکت غیر نقدی منقول یا غیر منقول باشد)
 • سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
 • گواهی عدم سوءپیشینه کیفری تمامی اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت
 • اقرارنامه تمامی اعضای هیئت مدیره (که کارمند رسمی دولت و یا مدیر عامل شرکت دیگری نیستند)
 • امضاء وکالت نامه
 • اصل قیم نامه (اگر یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد)
 • کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، کپی شناسنامه و کارت ملی نماینده شخص حقوقی (اگر اعضا و سهامداران شخص حقوقی باشند)
 • کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه رسمی آن (اگر سهامدار خارجی شخص حقیقی باشد)
 • گواهی ثبت شرکت و آخرین وضعیت شرکت در مرجع ثبت شده آن کشور، ترجمه رسمی آن، اصل و ترجمه وکالت نامه (اگر سهامدار خارجی شخص حقوقی باشد)
 • مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذی‌ربط (در صورت نیاز)

ثبت شرکت مسئولیت محدود

این نوع شرکت با حداقل 2 نفر و سرمایه 100 هزار تومان ثبت می‌شود. در شرکت‌های مسئولیت محدود افراد به عنوان شریک شناخته می‌شوند و سهامدار وجود ندارد. هر فردی بر اساس میزان سرمایه خود مسئولیت دارد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مسئولیت محدود

 • دو نسخه از تقاضانامه ثبت شرکت مسئولیت محدود
 • دو نسخه از شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهامداران باشد)
 • اخذ و ارائه مجوز مربوط به آن (در صورت نیاز)

شرکت نامه چیست؟

شرکت مسئولیت محدود با تنظیم قراردادی میان شرکاء که به آن شرکتنامه می گویند، تشکیل می‌شود. موضوع فعالیت شرکت که در شرکتنامه ذکر می‌شود، باید به طور قانونی، شرکاء از انعقاد شرکتنامه راضی باشند و آن را امضا کنند.

ثبت شرکت تضامنی

شرکت‌های تضامنی به عنوان کامل‌ترین نوع شرکت، شناخته می‌شوند. این شرکت‌ها نیز با اهداف اقتصادی و تجاری در میان حداقل 2 نفر تأسیس می‌شود. در انتخاب نام برای این نوع شرکت‌ها باید از واژه‌هایی مثل: شرکا، برادران و … استفاده کرد.

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی

 • دو برگ از تقاضانامه
 • دو برگ از شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • فتوکپی شناسنامه شرکا
 • مجوز از مراجع ذی‌صلاح در صورت نیاز

شرکت نامه تضامنی چیست؟

جهت تشکیل شرکت از نوع تضامنی باید شرکاء، شرکت نامه‌ای را تنظیم و امضاء کنند که در آن حدود، مشارکت، وظایف، اختیارات و حقوق هر یک در آن ذکر شود. بر اساس ماده 47 قانون ثبت، باید شرکت نامه به ثبت برسد در غیر این صورت سند مزبور در هیچ یک از محاکم پذیرفته نمی‌شود.

ثبت شرکت تعاونی

شرکت‌های تعاونی با اهداف اشتغال زایی، جلوگیری از توزیع ثروت نزد گروه‌های خاص، جلوگیری از انحصار و تورم به همراه تقویت مشارکت عموم مردم تأسیس و ثبت می‌شود. شرکت‌های تعاونی در حوزه‌هایی مثل کشاورزی، مسائل مربوط به حوزه مسکن، وام و فروش محصولات می‌توانند فعالیت کنند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی

از هر یک از موارد زیر باید چهار نسخه تهیه و ارائه کرد:

 • صورتجلسه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیئت مدیره منتخب، بازرسین و مدیر عامل
 • اساسنامه تصویب شده مجمع عمومی
 • دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 • درخواست کتبی ثبت
 • ارائه طرح پیشنهادی و مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار لازم اتحادیه سرمایه، بر اساس اساسنامه
 • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی
 • موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه (طبق تبصره ماده 51)
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بر اساس بند 28 ماده 66 و بند 4 ماده 51 قانون تجارت)

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تأسیس شرکت تعاونی

 • فتوکپی مدارک ثبت تعاونی دریافت شده از مرجع ثبت
 • نسخه آگهی چاپ شده ثبت شرکت در روزنامه رسمی
 • تقاضانامه جهت اخذ پروانه تأسیس به اداره تعاون

ثبت شرکت مختلط سهامی

چیدمان افراد در نوع شرکت مختلط سهامی مانند شرکت تضامنی می‌باشد. اما در شرکت مختلط سهامی، شریک ضامن، نمی‌تواند سرمایه خود را به سهام تبدیل کند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

 • یک نسخه شرکت نامه
 • یک نسخه اساسنامه
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • تنظیم نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، که نشاندهنده تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی حداقل یک سوم آن سرمایه است.
 • نتیجه تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور مواد 40،41،44
 • تنظم نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، که نشان‌دهنده پرداخت کلیه سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی که قیمت حصه‌های غیر نقدی در آن تعیین شده باشد.

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

این نوع شرکت را مجموعه‌ای از شرکا تشکیل می‌دهند که عده‌ای به عنوان شریک ضامن و عده دیگر به عنوان شریک با مسئولیت محدود تعیین و مشخص می‌شوند. افراد شریک ضامن در این نوع شرکت، مسئولیت بسیار بیشتری نسبت به افراد با مسئولیت محدود از نظر پرداخت بدهی و هزینه‌ها دارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 • یک نسخه شرکت نامه
 • یک نسخه اساسنامه (اگر باشد)
 • اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

ثبت شرکت نسبی

این نوع شرکت، شرکتی است که جهت امور تجاری، بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به اندازه نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت سرمایه کرده‌اند. در اسم شرکت‌های نسبی باید عبارت “شرکت نسبی” و حداقل اسم یکی از شرکا ذکر شود. در شرکت‌های نسبی باید شرکتنامه برابر قانون تنظیم شود و همه سرمایه، به صورت نقدی پرداخت گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:

 • یک نسخه شرکت نامه
 • یک نسخه اساسنامه (در صورت وجود)

ثبت شرکت‌های خارجی

شرکت‌های تجاری می‌توانند در انواع و کشورهای مختلف مانند ترکیه، آلمان، عمان، قطر، امارات، کانادا و غیره تأسیس و ثبت شوند. از مزایای ثبت شرکت‌ها در خارج از کشور ایران می‌توان به افزایش درآمد، دریافت اقامت و رشد فعالیت اقتصادی اشاره کرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت‌های خارجی

 • اظهارنامه ثبت
 • یک نسخه از اساسنامه شرکت
 • یک نسخه از اختیارنامه عمده شرکت در ایران (اگر شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، یک نسخه اختیارنامه از همه آن‌ها)
 • داشتن مجوز یا قرارداد قانونی با یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی (اگر شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید امتیازات صحیح و منطقی دریافت کرده باشد)

اظهارنامه ثبت شرکت‌ها باید فارسی باشد و شامل نام کامل شرکت، نوع شرکت، آدرس مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن، تابعیت شرکت و سایر موارد مندرج در ماده 6 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها باشد.

Leave a comment